Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Historii Filozofii Wydział Filozoficzno-Historyczny


Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Filozofii Wydziału Filozoficzno-Historycznego

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: …filozofia…………………….….

DATA OGŁOSZENIA: 26.09.2016 …………………………………………………………

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2016 ………………………………………………..

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia filozofii starożytnej, historia filozofii renesansowej

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Filozofii powinni spełniać następujące kryteria:

1. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia.

2. Ukończone studia klasyczne.

3. Publikacje w zakresie historii filozofii starożytnej i renesansowej.

4. Doświadczenie w zdobywaniu grantów.

5. Udział w projektach badawczych.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 10.10.2016

  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  • opinia kierownika jednostki lub promotora
  • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27.10.2016.

Informacje

Data ogłoszenia: 26 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 10 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 27 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Filozofii Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: filozofia Wymiar godzinowy: pełen etat