• Godło RP
 • Logo UŁ

Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy specjalista naukowo-techniczny posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Chemii Fizycznej Wydział Chemii

Od kandydata wymaga się:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii
 • Wiedza z zakresu chemii fizycznej roztworów i chemii analitycznej
 • Udokumentowany dorobek naukowy (artykuły w czasopismach zagranicznych-przynajmniej 15 publikacji)
 • Biegłość w pracy w laboratorium chemii fizycznej i analitycznej
 • Co najmniej 10-letni staż pracy na uczelni wyższej

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M.

Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • informacje o dorobku naukowym

Informacje

Data ogłoszenia: 26 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 3 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 6 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej Miasto: Łódź Stanowisko: starszy specjalista naukowo-techniczny posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: chemia fizyczna Wymiar godzinowy: pełny etat