Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownika administracyjnego w wymiarze 1/2 etatu

Instytut Biochemii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska zatrudni pracownika administracyjnego w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagania:

- dyplom ukończenia studiów studiów wyższych magisterskich

- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows 10, MD Office /World PowerPoint, Excel/,

- umiejętność rozliczania środków finansowych przyznawanych na działalność statutową i dydaktyczną jednostek organizacyjnych oraz przyznawanych grantów indywidualnych Narodowego Centrum Nauki co wiąże się ze znajomością systemów komputerowych simpleERP i EOD,

- umiejętność obsługi systemu komputerowego USOS / Uniwersytecki System Obsługi Studentów/ i sporządzania Kart Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu,

- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie dobrym,

- dobra organizacja pracy własnej i kreatywność.

CV nalezy przesłać w terminie 28.09.- 05.10.2016r. do godziny 14.00 na adres e-mail kszokal@biol.uni.lodz.pl

Informacje

Data ogłoszenia: 28 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 5 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biochemii Miasto: Łódź Stanowisko: pracownika administracyjnego w wymiarze 1/2 etatu Wymiar godzinowy: 1/2