Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownika administracyjnego w wymiarze 1/2 etatu

Instytut Biochemii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska zatrudni pracownika administracyjnego w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagania:

- dyplom ukończenia studiów studiów wyższych magisterskich

- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows 10, MD Office /World PowerPoint, Excel/,

- umiejętność rozliczania środków finansowych przyznawanych na działalność statutową i dydaktyczną jednostek organizacyjnych oraz przyznawanych grantów indywidualnych Narodowego Centrum Nauki co wiąże się ze znajomością systemów komputerowych simpleERP i EOD,

- umiejętność obsługi systemu komputerowego USOS / Uniwersytecki System Obsługi Studentów/ i sporządzania Kart Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu,

- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie dobrym,

- dobra organizacja pracy własnej i kreatywność.

CV nalezy przesłać w terminie 28.09.- 05.10.2016r. do godziny 14.00 na adres e-mail kszokal@biol.uni.lodz.pl


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 28 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 5 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biochemii Miasto: Łódź Stanowisko: pracownika administracyjnego w wymiarze 1/2 etatu Wymiar godzinowy: 1/2