Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Filologii Słowiańskiej Wydział Filologiczny

Wymagania:

Kandydat musi posiadać tytuł doktora habilitowanego (lub równorzędny) w zakresie literaturoznaw­stwa. Powinien mieć kwalifikacje serbistyczne i specjalizować się w lite­raturze Serbów oraz innych narodów byłej Jugosławii, a także w folklorze Słowian. Preferowani są kandydaci, będący rodzimymi użytkownikami języka serbskiego i posia­dają doświadczenie w zakresie nauczania języków obcych oraz tłumaczeń. Od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć o tematyce związanej z literaturą serbską, a także nauczania języka serbskiego m.in. w grupach na poziomie zaawansowanym. Kandydat zobowiązany jest aktywnie włączać się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Kate­drę oraz wykazywać zainteresowania akademickie zgodne z jego profilem.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 29 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 11 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat