Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych

Dział Gospodarki Energetycznej Administracja

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych

w Dziale Gospodarki Energetycznej

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym
  2. uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru robót elektrycznych
  3. umiejętność kosztorysowania w programie NORMA
  4. znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego
  5. minimum 5 letni staż pracy w branży elektrycznej
  6. znajomość obsługi komputera w zakresie Word, Excel, AutoCad
  7. aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne „D”, i„E” w zakresie urządzeń grupy 1 do 15 kV,
  8. dodatkowa znajomość instalacji niskoprądowych (tj. systemów sygnalizacji włamania, telewizji CCTV, systemów kontroli dostępu, sieci komputerowych, systemów audio video itp.), urządzeń dźwigowych, automatyki urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  9. znajomość ustawy o prawie zamówień publicznych
  10. odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy o składanie w okresie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ul. Narutowicza 68,I piętro – pokój 107.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 wraz ze zmianami)”.

.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 3 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 16 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Dział Gospodarki Energetycznej Miasto: Łódź Stanowisko: inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych Wymiar godzinowy: 1/1