Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Zakład Genetyki Drobnoustrojów Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Genetyki Drobnoustrojów

Stanowisko naukowo-dydaktyczne: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne - biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia

Data ogłoszenia: 04.10. 2016 r.

Termin składania ofert: 18.10. 2016 r., godz. 15.00

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Zakład Genetyki Drobnoustrojów Uniwersytetu Łódzkiego (pokój 385-388), ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 6354466 lub 42 635 47 72; e-mail: pstaczek@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia

Opis:

Kandydat powinien posiadać dyplom doktorski w zakresie biochemii lub genetyki. Dodatkowym atutem będzie specjalizacja w zakresie mikrobiologii lub biologii molekularnej drobnoustrojów oraz staż naukowy w zagranicznej jednostce badawczej. W związku z tematyką badawczą realizowaną w Zakładzie wymagane są wiedza i doświadczenie eksperymentalne w zakresie badań organizacji przestrzennej chromosomu bakteryjnego, udokumentowane stosownymi publikacjami. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagane są: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze: genetyki drobnoustrojów, genetyki ogólnej, inżynierii genetycznej, biochemii drobnoustrojów. Ponadto, ze względu na obowiązki dydaktyczne, a także administracyjne w Zakładzie, Kandydat będący obcokrajowcem musi władać płynnie językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie. Wymagana jest także: umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu biochemii i biologii molekularnej w języku angielskim, biegła znajomość zarówno typowego oprogramowania biurowego, jak i specjalistycznych programów, m.in. do obrazowania i dokumentacji materiału biologicznego, analizy statystycznej, a także analiz bioinformatycznych. Kandydat musi także wykazać dobrą znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www UŁ),
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata, w rozumieniu w/w ustawy (dostępne na stronie www UŁ),
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego (potwierdzenie znajomości jęz. angielskiego stosownym certyfikatem bądź dyplomem będzie dodatkowo punktowane),
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych) .
  • list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 wraz ze zmianami)”.

W przypadku większej liczby Kandydatów zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 października 2016.

Informacje

Data ogłoszenia: 4 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 18 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Genetyki Drobnoustrojów Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat