Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor zwyczajny

Katedra Biofizyki Medycznej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki, Katedra Biofizyki Medycznej ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego.

Kandydat powinien: posiadać tytuł profesora w zakresie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka lub biochemia, otrzymanego co najmniej rok przed data konkursu; legitymować się znaczącym dorobkiem naukowym z zakresu molekularnej analizy aktywności leków przeciwnowotworowych oraz związków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej i doświadczeniem w ewaluacji śmierci komórkowej (apoptoza, autofagia), cytotoksyczności, gen toksyczności, funkcji mitochondriów, właściwości błony plazmatycznej i biomarkerów stresu oksydacyjnego; mieć doświadczenie dydaktyczne w zakresie genetyki ogólnej i molekularnej, mutagenezy środowiskowej, kancerogenezy oraz metod biofizycznych stosowanych w biomonitoringu mutagenów środowiskowych, prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskimi angielskim; mieć doświadczenie w zakresie kierowania zespołami badawczymi; posiadać doświadczenie w kształceniu kadry naukowej i opiniowaniu dorobku naukowego; wykazać zaangażowanie w pozyskiwanie środków na badania naukowe (kierowanie projektem badawczym, aplikacje grantowe, członkostwo w międzynarodowych sieciach i konsorcjach); wykazać się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiegow mowie i w piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora,
 • oświadczenie na odpowiednim formularzu dostępnym w dziale osobowym Uniwersytetu Łódzkiego), że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu w/w ustawy,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Kandydat powinien: posiadać tytuł profesora w zakresie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka lub biochemia, otrzymanego co najmniej rok przed data konkursu; legitymować się znaczącym dorobkiem naukowym z zakresu molekularnej analizy aktywności leków przeciwnowotworowych oraz związków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej i doświadczeniem w ewaluacji śmierci komórkowej (apoptoza, autofagia), cytotoksyczności, gen toksyczności, funkcji mitochondriów, właściwości błony plazmatycznej i biomarkerów stresu oksydacyjnego; mieć doświadczenie dydaktyczne w zakresie genetyki ogólnej i molekularnej, mutagenezy środowiskowej, kancerogenezy oraz metod biofizycznych stosowanych w biomonitoringu mutagenów środowiskowych, prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskimi angielskim; mieć doświadczenie w zakresie kierowania zespołami badawczymi; posiadać doświadczenie w kształceniu kadry naukowej i opiniowaniu dorobku naukowego; wykazać zaangażowanie w pozyskiwanie środków na badania naukowe (kierowanie projektem badawczym, aplikacje grantowe, członkostwo w międzynarodowych sieciach i konsorcjach); wykazać się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: - kwestionariusz osobowy, - życiorys, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora, - oświadczenie na odpowiednim formularzu dostępnym w dziale osobowym Uniwersytetu Łódzkiego), że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu w/w ustawy, - wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (pokój nr 108 lub 103) ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź. Telefon kontaktowy: +42 6354505; e-mail: alicjas@biol.uni.lodz.pl Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 marca 2016 r. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 7 marca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 marca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 21 marca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Medycznej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor zwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat