Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydział Prawa i Administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: prawo – prawo międzynarodowe

Data ogłoszenia: .6.10.2016 r.

Termin składania ofert: 20.10.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 64 42, e-mail: bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, prawo międzynarodowe

Opis:

Kandydat powinien posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Kandydat powinien posiadać publikacje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i stosunków międzynarodowych. Inne wymagania: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w publicznej szkole wyższej; biegła znajomość języka polskiego oraz języków obcych (w tym angielskiego).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 28 października 2016 r.Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 28 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: prawo, prawo międzynarodowe Wymiar godzinowy: ełen etat