Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

redaktor inicjujący

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Jednostki Ogólnouczelniane

Zadania

 • opracowywanie planu wydawniczego w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i geografii
 • inicjowanie projektów wydawniczych: publikacji naukowych, dydaktycznych, serii wydawniczych, cyfrowych serwisów treści
 • pozyskiwanie do współpracy autorów, recenzentów, redaktorów naukowych
 • opiniowanie prac zgłaszanych do opublikowania przez Wydawnictwo w zakresie przydatności do wydania
 • opracowywanie koncepcji edytorskiej wydania i kalkulacji kosztów
 • weryfikacja kompletności materiałów przekazywanych do wydania
 • współpraca marketingowa z Działem Sprzedaży i Promocji, w tym przewidywanie wysokości sprzedaży

Oczekiwania wobec Kandydatów

 • wyższe wykształcenie kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w wydawnictwie:znajomość wszystkich etapów procesu wydawniczego
 • znajomość zasad redakcji publikacji naukowych
 • wiedza o rynku publikacji z zakresu ww. nauk lub umiejętność wskazania źródeł pozyskania takich informacji
 • wiedza okanałach dystrybucji publikacji akademickich
 • Znajomość branży wydawniczej i handlu książką
 • Komunikatywność, zdolności negocjacyjne

Dodatkowo:

Dokumenty aplikacyjne

 • Życiorys ze zdjęciem
 • List motywacyjny

Oferty prosimy składać mailowo na adres ewa.bluszcz@uni.lodz.pllub w Sekretariacie Wydawnictwa UŁ, ul. Lindleya8,90-131 Łódź, pok. 1, tel. 42 665-58-61, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn.zmianami).

Informacje

Data ogłoszenia: 6 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 6 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 14 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Ogólnouczelniane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Miasto: Łódź Stanowisko: redaktor inicjujący Dyscyplina naukowa: filozofia i nauki przyrodnicze Wymiar godzinowy: 1/2 etatu