Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

kierowniik działu promocji i sprzedaży

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Jednostki Ogólnouczelniane

Zadania

 • Planowaniei koordynowanie działań na rzecz upowszechniania publikacji naukowych Wydawnictwa UŁ
 • Planowaniei koordynowanie działań na rzecz promocji publikacji naukowych i popularnonaukowych wydawnictwa
 • Planowanie i kontrola budżetu działań marketingowych i promocyjnych Wydawnictwa UŁ
 • Organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy pracowników podległego zespołu, wyznaczanie zespołowych i indywidulanych celów marketingowych krótko- i długookresowych
 • Współpraca z mediami tradycyjnymi i elektronicznymi, w tym z mediami społecznościowymi
 • Współpraca z ośrodkami kulturalnymi i instytucjami działającymi na rzecz promocji nauki
 • Organizacja konferencji, spotkań autorskich, spotkań promocyjnych
 • Koordynowanie współpracy z firmami realizującymi zlecone czynności promocyjne
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
 • Poszerzanie kanałów upowszechniania treści publikacji naukowych UŁ
 • Zlecanie i prowadzenie badań i analiz marketingowych
 • Udział w innych projektach i wykonywanie prac zleconych przez dyrektora Wydawnictwa

Oczekiwania wobec Kandydatów

 • Wyższe wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe związane z pracą wmarketingu i promocji
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Znajomość branży wydawniczej, zasad promocji i handlu książką naukową i popularnonaukową
 • Znajomość rynku dystrybucji publikacji elektronicznych
 • Znajomość metod marketingu internetowego stosowanych na rynku wydawniczym
 • Znajomość technik prowadzenia badań marketingowych na rynku wydawniczym
 • Znajomość zasad kreowania przekazu medialnego dostosowanego do wybranej grupy odbiorców
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność, zdolności negocjacyjne

Dokumenty aplikacyjne

 • Życiorys ze zdjęciem
 • List motywacyjny z uzasadnieniem i krótką prezentacją doświadczeń zawodowych

Oferty prosimy składać w Sekretariacie Wydawnictwa UŁ, ul. Lindleya8, Łódź, pok. 3, tel. 42 665-58-61,

w terminie 30dni od daty ogłoszenia. Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

Informacje

Data ogłoszenia: 6 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 30 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 7 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Ogólnouczelniane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Miasto: Łódź Stanowisko: kierowniik działu promocji i sprzedaży Dyscyplina naukowa: marketing i promocja Wymiar godzinowy: pełny etat