Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydział Filozoficzno-Historyczny

Instytucja:Uniwersytet Łódzki

Miasto:Łódź

Stanowisko:adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej

Dyscyplina naukowa: etnologia (antropologia społeczno-kulturowa)

Data ogłoszenia:10.10.2016

Termin składania ofert:24.10.2016

Link do strony:www.etnologia.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe:etnologia, antropologia współczesności, antropologia polityczna, antropologia ekonomiczna, antropologia zaangażowana

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej powinni spełniać następujące kryteria:

-stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w zakresie etnologii (antropologii kulturowej/społecznej)

-doświadczenie w pracy dydaktycznej:

-specjalizacja w zakresie antropologii współczesności oraz antropologii politycznej;

-posiadanie dorobku w postaci publikacji;

-bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz jednego z języków kongresowych;

-dyspozycyjność w wypełnianiu obowiązku organizacyjnego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter) z dopiskiem „Konkurs – etnologia”, osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 24.10.2016.

-podanie o zatrudnienie skierowane do JM rektora UŁ wraz z kwestionariuszem osobowym;

-list motywacyjny

-odpis dyplomu doktora;

-CV wraz z wykazem publikacji, udziału w konferencjach, pracach badawczych itp.;

-listy rekomendacyjne od 2 osób;

-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/kandydatek.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 25.10..2016.

Informacje

Data ogłoszenia: 10 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: etnologia (antropologia społeczno-kulturowa) Wymiar godzinowy: pełen etat