Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Dyscyplina naukowa: sztuka muzyczna w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.

Termin składania ofert: 23.10.2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pok. 12, email: dsp@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać:

- stopień naukowy doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych;

- dorobek artystyczny w zakresie chóralistyki;

- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia chóru, zespołu wokalnego;

- co najmniej dwudziestoletni staż pracy, w tym przynajmniej 10 lat na stanowisku profesora nadzwyczajnego;

- biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajow­ców)

- odpisy dyplomów.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 25.10.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 10 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 23 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Wymiar godzinowy: 1/1