Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: wykładowca

Dyscyplina naukowa: kompozycja i teoria muzyki

Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.

Termin składania ofert: 23.10.2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pok. 12, e-mail: dsp@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać:

- ukończone studia wyższe w Akademii Muzycznej z tytułem magistra- kierunek - Teoria

- ukończone studia wyższe w Akademii Muzycznej z tytułem magistra- kierunek - Kompozycja

- umiejętności i kompetencje muzyczne pozwalające na realizację różnorodnych projektów artystycznych

- staż pracy w wyższej Uczelni co najmniej 3 lata

- biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajow­ców)

- odpisy dyplomów.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 25.10.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 10 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 23 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego Wymiar godzinowy: 1/1