Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydział Nauk Geograficznych

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu,

Pracownia Rewitalizacji Miast

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w wymiarze 1 etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: geografia turyzmu, turystyka i rekreacja

Data ogłoszenia: 07 marca 2016r.

Termin składania ofert: 21 marca 2016r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Instytut Geografii Miast i Turyzmu, ul. Kopcińskiego 31,90-142 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 635 45 50; faks 42 635 45 50

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 1 etatu, geografia miast, proces rewitalizacji, geografia turyzmu

Opis

Kandydat/kandydatka powinien spełnić poniższe kryteria:

 • stopień doktora w zakresie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia,
 • zainteresowanie badawcze zagadnieniami procesu rewitalizacji,
 • zainteresowania związane z geografią miast, procesami rewitalizacji, geografią turyzmu, szczególnie turystyką kulturową poświadczone publikacjami lub wystąpieniami na konferencjach,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietów biurowych Microsoft Office, Apache OpenOffice i LibreOffice, pisanie bezwzrokowe, znajomość pakietów graficznych do obróbki grafiki wektorowej CorelDRAW i Inkscape,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • udokumentowana znajomość minimum trzech języków obcych w tym obowiązkowo rosyjskiego i angielskiego,
 • znajomość innych języków obcych z deklaracją gotowości przystąpienia do procedury weryfikacyjnej będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie zawodowe jako pilot wycieczek zagranicznych,
 • minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe w dydaktyce w szkole wyższej w zakresie nauczania turystyki oraz geografii miast,
 • opracowywanie treści kształcenia, aktywne tworzenie i realizowanie programów nauczania nowych przedmiotów.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu
 • informację dotyczącą znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 22 marca 2016


Informacje

Data ogłoszenia: 7 marca 2016 Termin nadsyłania ofert: 21 marca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 marca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: geografia turyzmu,turystyka Wymiar godzinowy: pełen etat