Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

specjalista ds. kojarzenia naukowców z przedsiębiorcami

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Jednostki Ogólnouczelniane

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie;

- znajomość procedur rynkowych związanych z realizacją projektów;

- znajomość zarządzania projektami;

- znajomość procedur i procesów związanych z komercjalizacją wiedzy transferem; technologii w warunkach uczelni wyższych;

- komunikatywność na wyższym poziomie, niż przeciętne;

- minimum 3 lata stażu pracy.

dodatkowe atuty:

- znajomość języka angielskiego w stopniu płynnym (w tym posługuje się słownictwem z zakresu komercjalizacji wiedzy),

- udział w co najmniej jednym projekcie naukowym.

Planowany termin zatrudnienia: 07.11.2016 r.

CV i list motywacyjnych należy przesyłać w terminie od14.10.2016 .do 31.10.2016 do godz. 16:00; na adres e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 14 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 31 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 4 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Ogólnouczelniane, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Miasto: Łódź Stanowisko: specjalista ds. kojarzenia naukowców z przedsiębiorcami Wymiar godzinowy: pełny etat