Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

Kierownik Działu Zakupów

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

zatrudni Kierownika Działu Zakupów


Wymagania:

- Wykształcenie wyższe;

- Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- Minimum 5-letni staż pracy;

- Doświadczenie w koordynowaniu prac zespołu;

- Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne;

- Znajomość zagadnień związanych ze specyfiką funkcjonowania Uczelni;

Zakres obowiązków:

Koordynowanie prac związanych z:

- planowaniem i przeprowadzaniem procedur przetargowych,

- doradztwem i nadzorem w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;

- rozeznaniem rynku w zakresie zapotrzebowania materiałowego i usług oraz realizacją

zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy o składanie w okresie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Narutowicza 68, I p. pok.107

W liście motywacyjnym prosimy o umieszczenie adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 wraz ze zmianami)”.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 17 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 30 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki Miasto: Łódź Stanowisko: Kierownik Działu Zakupów Wymiar godzinowy: 1/1