Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

Pracownik administracyjny

Dział Administracyjny Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej zatrudni

pracownika administracyjnego w Dziale Administracyjnym Wydziału

w wymiarze 1 etatu

Wymagane:

-wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze,

-umiejętność zarządzania projektami naukowo – badawczymi,

-doświadczenie w pracy związanej z rachunkowością, rozliczeniami, jako koordynator finansowy,

-doświadczenie w pracy w zakresie marketingu i komunikacji marketingowej (mile widziana umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń w tej tematyce).

-umiejętność komunikacji z otoczeniem gospodarczym,

-znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski) w stopniu komunikatywnym,

-znajomość obsługi komputera,

-umiejętność pracy w zespole

Oferty przyjmuje i informacji udziela w okresie 5 dni od ukazania się ogłoszenia Kierownik Dziekanatu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ – mgr Justyna Fiwek-Wojtczak Łódź, ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź, telefon: 42 635 42 61Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 24 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 28 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Dział Administracyjny Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Miasto: Łódź Stanowisko: Pracownik administracyjny Wymiar godzinowy: pełny etat