Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

konserwator urządzeń energetycznych-hydraulik

Dział Gospodarki Energetycznej Administracja

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

Konserwatora urządzeń energetycznych (hydraulik)

w Dziale Gospodarki Energetycznej

Zadania:

  • okresowa kontrola urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • utrzymanie obiektów w stanie pełnej sprawności technicznej,
  • wykonywanie przeglądów i napraw konserwatorskich.

Wymagania:

  • wykształcenie zasadnicze lub średnie techniczne (monter instalacji i urządzeń sanitarnych),
  • doświadczenie na podobnym stanowisku
  • świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci z grupy 2 i 3,
  • umiejętność pracy w zespole
  • samodzielność i dobra organizacja pracy
  • wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów


Oferty przyjmuje i informacji udziela do dnia 16.12.2016r. kierownik Działu Gospodarki Energetycznej

Łódź, ul. Narutowicza 68, pokój: 204, email: dgekier@uni.lodz.pl

Tel. (42) 635 – 43 – 09, (42) 635 – 43 – 10


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 1 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 16 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Dział Gospodarki Energetycznej Miasto: Łódź Stanowisko: konserwator urządzeń energetycznych-hydraulik Wymiar godzinowy: pełny etat