Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownik naukowo-techniczny

Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zatrudni pracownika w grupie pracowników naukowo-technicznych w Katedrze Fizyki Ciała Stałego w wymiarze pełnego etatu;

Zadania

 • Pomoc w projektowaniu technicznym nowych ćwiczeń na rzecz II Pracowni Fizycznej oraz Pracowni Elektroniki i Telekomunikacji
 • Konserwacja zestawów ćwiczeniowych i przyrządów pomiarowych w/w pracowniach
 • Udział w procesie dydaktycznym
 • Konserwacja i utrzymanie warunków pracy UHV w systemie MULTIPROBE XPS/UPS/AES/STM/AFM/LEED
 • Pomoc przy realizacji projektów badawczych z zakresu wykonywania pomiarów na systemie MULTIPROBE/XPS/UPS/AES/STM/AFM/LEED oraz NT-MDT

Oczekiwania wobec Kandydatów

 • Wyższe wykształcenie w zakresie Fizyki
 • Doświadczenie zawodowe związane z układami wysokiej częstotliwości
 • Oczekiwane doświadczenie w pracy na systemach UHV
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość programów komputerowych Gwiddion, Casa, IgorPro, Medea
 • Umiejętność pracy ze studentami oraz pracy w grupie badawczej

Dokumenty aplikacyjne

 • Życiorys
 • List motywacyjny z uzasadnieniem i krótką prezentacją doświadczeń zawodowych

Oferty prosimy składać w Sekretariacie Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ, ul. Pomorska 149/153, Łódź, pok. 509, tel. 42 635-56-87,

w terminie 10 dni od daty ogłoszenia. Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 wraz ze zmianami).

Informacje

Data ogłoszenia: 8 listopada 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego Miasto: Łódź Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny Wymiar godzinowy: pełny etat