Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Funkcji Rzeczywistych Wydział Matematyki i Informatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja:Uniwersytet Łódzki

Miasto:Łódź

Stanowisko: starszy wykładowca

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w Katedrze Funkcji Rzeczywistych

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:matematyka

Data ogłoszenia:23 marca 2016 r.

Termin składania ofert:w okresie 14 dni od ukazania się ogłoszenia

Link do strony uczelni:www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Pok. A 214

Ul. Banacha 22

90-238 Łódź

Telefon kontaktowy:42 635 59 43

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

Wymagania: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami.

Od kandydata wymaga się:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra kierunku matematyka lub informatyka;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami kierunków matematyki
    i informatyki; szczególnie w zakresie analizy i topologii oraz programowania, algorytmów, struktur danych i projektów zespołowych;
  • znajomości języka angielskiego lub języka polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć w tym języku.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Ul. Banacha 22

Pok. A 214

90-238 Łódź

do dnia 7 kwietnia 2016 r.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane

do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,

- potwierdzenie uzyskania tytułu zawodowego magistra matematyki lub informatyki;
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego/Jej podstawowym miejscem pracy
wrozumieniu w/w ustawy,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:19 kwietnia 2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 23 marca 2016 Termin nadsyłania ofert: 7 kwietnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 kwietnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Funkcji Rzeczywistych Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: Matematyka, Informatyka Wymiar godzinowy: 1/1