Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

koordynator-specjalista ds. produkcji wydawniczej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Jednostki Ogólnouczelniane

Zadania

 • nadzorowanie produkcji publikacji w zakresie składu, druku i konwersji na formaty elektroniczne
 • kontrolowanie i przekazywanie do drukarni materiałów składanych jako gotowe do druku
 • kontrola jakości składu i łamania przygotowywanego przez studia zewnętrzne
 • współpraca z autorami i redaktorami w zakresie składu i korekty
 • współpraca ze studiami graficznymi w zakresie przygotowania materiałów ilustracyjnych
 • kontrola procesu publikowania na platformach treści otwartych
 • prowadzenie dokumentacji poszczególnych etapów przygotowania do druku
 • kosztorysowanie i rozliczanie kosztów produkcji
 • raportowanie stanu realizacji prac zleconych na poszczególnych etapach produkcji

Oczekiwania wobec Kandydatów

 • wykształcenie kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w wydawnictwie:znajomość wszystkich etapów procesu wydawniczego
 • znajomość zasad poligrafii
 • znajomość zasad kosztorysowania i rozliczania wydania publikacji
 • znajomość zasad korekty redakcyjnej i technicznej
 • Znajomość branży wydawniczej i poligraficznej

Dodatkowo:

Dokumenty aplikacyjne

 • życiorys ze zdjęciem
 • list motywacyjny

Oferty prosimy składać mailowo na adres ewa.bluszcz@uni.lodz.pl w Sekretariacie Wydawnictwa UŁ, ul. Lindleya8,90-131 Łódź, pok. 3, tel. 42 665-58-61, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn.zmianami).

Informacje

Data ogłoszenia: 15 listopada 2016 Termin nadsyłania ofert: 28 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 5 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Ogólnouczelniane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Miasto: Łódź Stanowisko: koordynator-specjalista ds. produkcji wydawniczej Wymiar godzinowy: pełny etat