Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

samodzielny referent

Katedra Logistyki Wydział Zarządzania

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

z a t r u d n i

pracownika na stanowisko: samodzielny referent - pół etatu

w sekretariacie Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania UŁ

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość pakietu MS Office – warunek konieczny, znajomość PowerPoint
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, analiz, symulacji, porównań, zestawień liczbowych, wykresów pod kątem działalnościnaukowej i dydaktycznej, raportowanie danych dotyczących nauki do różnych baz naukowych w tym, wiedza z zakresu oceny parametrycznej jednostek
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych, prawnych
 • obsługa uczelnianych systemów informatycznych – poziom krajowy (preferowany system USOS)
 • umiejętność prawidłowego rozumienia i zastosowania przepisów prawnych, odnoszących się do szeroko pojętej nauki w tym, łatwość w ich przyswajaniu i interpretowaniu
 • duże zdolności interpersonalne i umiejętność budowania relacji z ludźmi, zwłaszcza w środowisku naukowym
 • wysoki poziom samodzielności i odpowiedzialności w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności organizacyjne oraz pracy pod presją czasu
 • nastawienie na sukces oraz entuzjazm
 • wysoka kultura osobista, otwartość, konsekwencja w działaniu
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • dobra znajomość języka angielskiego

Oferty przyjmowane są w okresie 5 dni od ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź, ul. J. Matejki 22/26, pokój 11 w godz. 9:00-15:00 lub na adres e-mailowy: wzdziek@uni.lodz.plz dopiskiem: Konkurs na pracownika na stanowisko: samodzielny referent w Katedrze Logistyki WZ.

Informacje

Data ogłoszenia: 16 listopada 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 21 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki Miasto: Łódź Stanowisko: samodzielny referent