Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownik naukowo-techniczny

Ośrodek Spraw Azjatyckich (Center for Asian Affairs) Jednostki Pozawydziałowe

Uniwersytet Łódzki


zatrudni pracownika w grupie pracowników naukowo-technicznych w Ośrodku Spraw Azjatyckich UŁ
do spraw współpracy naukowej z uczelniami w Azji w pełnym wymiarze czasu pracy


DATA OGŁOSZENIA: 24.11.2016 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2.12.2016 r.

SŁOWA KLUCZOWE: polityka wewnętrzna i zagraniczna państw Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

- wykształcenie wyższe;

- odbyte staże językowe w Chińskiej Republice Ludowej;

- odbyte staże zawodowe w polskich placówkach dyplomatycznych w Chinach;
- specjalizacja w kierunkach badań zgodnych z profilem naukowym Ośrodka Spraw Azjatyckich; w tym zwłaszcza w zakresie analizy aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Azji Wschodniej;
- doświadczenie w pracach w zespołach m.in. w realizacji projektów przy opracowaniach dla władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu;

- doświadczenie w pracy organizacyjnej.
Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów na adres e-mail dmierzejewski@uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie 2.12.2016r. :

-CV

- list motywacyjny

- list rekomendacyjny

W CV należy załączyć klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; ( tekst jednolity: DZ.U. z 2015r., poz. 2135 ze zmianami)”.

Zastrzegamy prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.

Data dodania: 2016-11-24

Informacje

Data ogłoszenia: 24 listopada 2016 Termin nadsyłania ofert: 2 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Pozawydziałowe, Ośrodek Spraw Azjatyckich (Center for Asian Affairs) Miasto: Łódź Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny Wymiar godzinowy: pełen