Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy referent

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Jednostki Pozawydziałowe

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

zatrudni pracownika na stanowisku starszego referenta

Wymiar godzinowy: ¾ etatu

zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Łódzki,

90-231 Łódź, ul. Matejki21/23 do dnia 9.12.2016

Telefon kontaktowy: 42 635-47-00, e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

Zadania:

 • Zbieranie i kompletowanie materiałów bibliograficznych dotyczących nauczania języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą oraz redagowanie komunikatów glottodydaktycznych,
 • Przepisywanie na komputerze tekstów i testów na egzaminy i do pracy na lekcjach dla zespołów lektorskich,
 • Wypożyczanie pomocy naukowych, czasopism i magnetofonów do pracy na lekcji pracownikom oraz rejestrowanie wypożyczeń i zwrotów,
 • Zakup wydawnictw,
 • Sprzedaż skryptów, prowadzenie kwitariusza sprzedaży i przekazywanie wpłat do kasy wydawnictwa UŁ,
 • Prowadzenie ewidencji majątkowej biblioteki: akcesja, inwentarz, rejestr ubytków,
 • Uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z Działem Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku,
 • Prowadzenie pracowni powielającej.
 • Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra
  w zakresie filologii.
      

Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością, obowiązkowością
i umiejętnością pracy w zespole . Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word, Exel, Internet i PowerPoint.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane
do Kanclerza UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie w UŁ,
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • informacja dotycząca znajomości języków obcych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.12.2016 r.

(UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

Informacje

Data ogłoszenia: 30 listopada 2016 Termin nadsyłania ofert: 9 grudnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 13 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Pozawydziałowe, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Miasto: Łódź Stanowisko: starszy referent Wymiar godzinowy: 3/4