Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

lektor

Zakład Translatoryki Wydział Filologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki,
Zakład Translatoryki
Miasto: Łódź

Stanowisko: lektor

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo angielskie

Data ogłoszenia: 06.12.2016

Termin składania ofert: 19.12.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: filar@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: językoznawstwo angielskie, język prawa, język biznesu

Wymagania:

doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze specjalistycznego języka biznesu oraz międzynarodowego języka prawa handlowego na różnych poziomach zaawansowania;

dodatkowym atutem jest posiadanie wykształcenia z zakresu nauk ekonomicznych oraz/lub znajomość środowiska korporacyjnego

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.12.2016Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 6 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 grudnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Translatoryki Miasto: Łódź Stanowisko: lektor Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat