Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownik administracyjny

Dział Administracyjny Wydziału Chemii Wydział Chemii

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

Dział Administracyjny Wydziału Chemii

z a t r u d n i

pracownika administracyjnego w wymiarze pełnego etatu

Wymagane:

- wykształcenie wyższe – preferowane techniczne lub z dziedziny

zarządzania

- dobrze widziana umiejętność administrowania majątkiem

- dobra znajomość obsługi komputera

- znajomość języka angielskiego

- odpowiedzialność, sumienność

- umiejętność pracy w zespole, niekonfliktowość

- znajomość zagadnień BHP i ppoż., Kodeksu Pracy

- dobrze widziana znajomość zagadnień chemicznych

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź lub mailowo na adres: sieradzka@chemia.uni.lodz.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 grudnia br.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 wraz ze zmianami)”

Informacje

Data ogłoszenia: 7 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 15 grudnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Dział Administracyjny Wydziału Chemii Miasto: Łódź Stanowisko: pracownik administracyjny Wymiar godzinowy: pełen etat