Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zadania:

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych Osobowych, b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe;
- znajomość funkcjonowania szkoły wyższej jako administratora danych osobowych;
- bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
- dobra znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
- wiedza na temat bezpieczeństwa IT, znajomość zagadnień sieciowych, znajomość architektury systemów informatycznych;
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i komunikatywność;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazanie wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wymagania dodatkowe:

- preferowani absolwenci kierunków: prawo, administracja, informatyka;
- min. 3 letnie doświadczenie w pracy w szkole wyższej;
- umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o nieskazaniu wyrokiem za przestępstwo umyślne (w przypadku wygrania konkursu konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia o niekaralności).

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mailowy: kanclerzul@uni.lodz.pl w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacje

Data ogłoszenia: 8 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki Miasto: Łódź Stanowisko: Administrator Bezpieczeństwa Informacji Wymiar godzinowy: 1/1