Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy referent

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta w grupie pracowników administracyjnych w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie w zakresie nauk biologicznych

- umiejętność przygotowywania sprawozdań z działalności naukowej i dydaktycznej

- biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows 10 Office/Word, PowerPoint, Exel/

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- własna inicjatywa i kreatywność w podejściu do nowych zadań

Zakres obowiązków:

- udział w pracach organizacyjnych Katedry

- obsługa uczelnianych systemów informatycznych

- ewidencja spraw osobowych pracowników Katedry: urlopy zwolnienia, badania okresowe

- prowadzenie dokumentacji finansowej jednostki

- sprawozdawczość Katedry

- prowadzenie i kontrola prawidłowości dokumentacji związanej z przestrzeganiem ustawy o zamówieniach Publicznych

- opieka nad księgozbiorem Katedry

- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika

- wspieranie pracowników Katedry w pracach administracyjnych i kontrola terminowego wykonywania tych prac

Dokumenty należy składać do 14.12.2016 r. do godziny 14.00 w Dziekanacie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,

ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć podanie o zatrudnienie wraz

z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie w UŁ,
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • informacja dotycząca znajomości języków obcych.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 8 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Miasto: Łódź Stanowisko: starszy referent Wymiar godzinowy: pełen etat