Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystenta

Instytut Filologii Germańskiej Wydział Filologiczny

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent na Wydziale Filologicznym; w Instytucie Filologii Germańskiej; w Zakładzie Niemcoznawstwa; w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa: kulturoznawstwo / nauki polityczne / historia / literaturoznawsto niemieckie

Data ogłoszenia: 13.12.2016.

Termin składania ofert: 26.12.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: germanistyka@uni.lodz.pl (zgłoszenia tylko w formie elektronicznej)

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta

Wymagania:

Kandydat powinien:

 • mieć stopień doktora w zakresie szeroko pojętego „niemcoznawstwa”, w dyscyplinie kulturoznawstwo lub nauki polityczne lub historia lub literaturoznawstwo niemieckie oraz dorobek w zakresie tej dyscypliny (publikacje, wystąpienia na konferencjach, projekty etc);
 • specjalizować się w zakresie problematyki, związanej z kulturą i historią współczesną krajów niemieckojęzycznych, w szczególności dotyczącej XX i XXI wieku, ewentualnie także w zakresie stosunków polsko-niemieckich;
 • być w stanie przedstawić plany, związane z dalszym rozwojem naukowym;
 • mieć znajomość języka niemieckiego zbliżoną do rodzimej znajomości (najlepiej popartą pobytami stypendialnymi w uniwersytetach niemieckich);
 • mieć ponadto doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem zajęć z praktycznej znajomości języka niemieckiego na poziomach A1-C1 oraz zajęć z wybranych zagadnień kultury niemieckojęzycznej;
 • legitymować się znajomościa języka angielskiego na poziomie min. B2.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych lub dyplom ukończenia studiów filologicznych,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3.01..2017


Informacje

Data ogłoszenia: 13 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 26 grudnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 3 stycznia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: asystenta Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat