Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

specjalista

Dział Administracji i Komunikacji Wydział Zarządzania

U N I W E R S Y T E TŁ Ó D Z K I

z a t r u d n i

pracownika na etacie administracyjnym w Dziale Administracji i Komunikacji

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 5 – letni staż pracy
 • udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów marketingowych w branży edukacyjnej
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń / warsztatów / lekcji
 • umiejętność określania grup docelowych i sposobów dotarcia do nich
 • umiejętność redagowania tekstów marketingowych oraz swobodnego wyrażenia myśli
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętności organizacyjne
 • własna inicjatywa i kreatywność w podejściu do nowych zadań
 • znajomość języka angielskiego (min. na poziomie B2)
 • biegła znajomość obsługi komputera, obsługa systemów CMS i CRM
 • prawo jazdy kat. B.
 • gotowość do nauki i rozwoju oraz zdobywania doświadczenia przy realizacji różnorodnych projektów

Oferty przyjmuje i informacji udziela w okresie pięciu dni od ukazania się ogłoszenia kierownik Działu Administracji i Komunikacji WZ, Łódź, ul. Matejki 22/26, p. 10B b tel. 42 635-48-12, karolinalewandowska@uni.lodz.pl

Informacje

Data ogłoszenia: 13 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 grudnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 17 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Dział Administracji i Komunikacji Miasto: Łódź Stanowisko: specjalista Wymiar godzinowy: pełny