Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

specjalista

Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE Wydział Zarządzania

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

z a t r u d n i

pracownika na stanowisko: specjalista- pół etatu

w Centrum Jakości Badań Naukowych na Wydziale Zarządzania UŁ

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • biegła znajomość baz danych: Thomson Reuters Datastream Eikon, Notoria On-line, Emerging Markets Information Service (warunek konieczny- umiejętność pobierania i opracowywania danych zaciągniętych z baz)
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowo- badawczych i edukacyjnych (udział w realizacji minimum 5 projektów)
 • biegłość w opracowywaniu dokumentacji projektowej w projektach współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub przy pracach pokrewnych w jednostkach naukowych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, analiz, symulacji, porównań, zestawień liczbowych, wykresów pod kątem działalnościnaukowej i dydaktycznej, raportowanie danych dotyczących nauki do różnych baz naukowych w tym, wiedza z zakresu oceny parametrycznej jednostek
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych, prawnych
 • umiejętność prawidłowego rozumienia i zastosowania przepisów prawnych, odnoszących się do szeroko pojętej nauki w tym, łatwość w ich przyswajaniu i interpretowaniu
 • duże zdolności interpersonalne i umiejętność budowania relacji z ludźmi, zwłaszcza w środowisku naukowym
 • wysoki poziom samodzielności i odpowiedzialności w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności organizacyjne oraz pracy pod presją czasu
 • nastawienie na sukces oraz entuzjazm
 • wysoka kultura osobista, otwartość, konsekwencja w działaniu
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • dobra znajomość języka angielskiego

Oferty przyjmowane są w okresie 5 dni od ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź, ul. J. Matejki 22/26, pokój 11 w godz. 9:00-15:00 lub na adres e-mailowy: wzdziek@uni.lodz.plz dopiskiem: Konkurs na pracownika na stanowisko: specjalista w Centrum Jakości Badań Naukowych WZ.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 13 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 grudnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE Miasto: Łódź Stanowisko: specjalista