Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydział Nauk Geograficznych


Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu,

Zakład Geografii Hotelarstwa

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent w wymiarze 1 etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: geografia hotelarstwa i turyzmu, turystyka i rekreacja

Data ogłoszenia: 21 grudnia2016r.

Termin składania ofert1: 31 stycznia 2017r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Instytut Geografii Miast i Turyzmu, ul. Kopcińskiego 31,90-142 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 635 45 50; faks 42 635 45 50

Słowa kluczowe: konkurs, asystent, geografia turyzmu i hotelarstwa, turystyka

Opis:

Kandydat/kandydatka powinien spełnić poniższe kryteria:

  • Stopień naukowy magistra w zakresie geografii turyzmu i hotelarstwa, turystyki i rekreacji
  • Zainteresowania naukowe mieszczące się w profilu badawczym Zakładu Geografii Hotelarstwa
  • Bardzo dobrą znajomość problematyki badawczej w zakresie geografii turyzmu i hotelarstwa
  • Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie (umiejętność konwersacji i pisania tekstów naukowych)
  • Umiejętność obsługi komputera w zakresie znajomości pakietów biurowych (przede wszystkim arkusz kalkulacyjny i bazy danych), programów do edycji grafiki wektorowej, obsługi przeglądarek WWW oraz znajomość systemów GIS.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu
  • informację dotyczącą znajomości języka obcego,
  • dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - 03 lutego 2017

Informacje

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 31 stycznia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 3 lutego 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: geografia hotelarstwa i turyzmu, turystyka i rekreacja Wymiar godzinowy: pełen etat