Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Wydział Filologiczny


INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

MIASTO: Łódź ……………………………………………….……

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo i literaturoznawstwo romańskie,

DATA OGŁOSZENIA: 22.12.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4.01.2016

LINK DO STRONY: www.romanistyka.uni.lodz.pl …………………………………

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Romanistyki, ul. Pomorska 171/173 , 90-236 Łódź,
email: filrom@uni.lodz.pl


Kandydat, doktor nauk humanistycznych, na doskonałym poziomie filologicznym powinien znać języki francuski i hiszpański, a także francuską i hiszpańską literaturę i kulturę popularną. Powinien mieć także doświadczenie w nauczaniu języka i kultury Francji i Hiszpanii na poziomie uniwersyteckim.

Kandydat powinien mieć przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim (mile widziane doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego specjalistycznego medycznego) oraz w koordynowaniu pracy zespołowej. Wskazane byłoby, aby kandydaci mieli w swoim dorobku publikacje naukowe, w tym monografie obcojęzyczne, udział w konferencjach międzynarodowych, zagraniczne staże badawcze i stypendia naukowe. Zainteresowania naukowe kandydata powinny dotyczyć zarówno literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów niestandardowych.

Mile widziana będzie również bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenie w wydawaniu czasopism naukowych i organizowaniu konferencji naukowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,

- kopie dyplomów

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.01.2017

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Informacje

Data ogłoszenia: 22 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 4 stycznia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 10 stycznia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat