Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownika administracyjnego (intendenta budynku)

Dział Administracyjny Wydziału Chemii Wydział Chemii

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

Dział Administracyjny Wydziału Chemii

z a t r u d n i

pracownika administracyjnego (intendenta budynku)

w wymiarze pełnego etatu

Wymagane:

- wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane techniczne lub z

dziedziny zarządzania

- dobrze widziana umiejętność administrowania majątkiem

- dobra znajomość obsługi komputera

- znajomość języka angielskiego

- odpowiedzialność, sumienność

- umiejętność pracy w zespole, niekonfliktowość

- znajomość zagadnień BHP i ppoż.,

- dobrze widziana znajomość zagadnień chemicznych

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź lub mailowo na adres: sieradzka@chemia.uni.lodz.pl do dnia 16 stycznia 2017 r. włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 stycznia br. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 wraz ze zmianami)”

Informacje

Data ogłoszenia: 9 stycznia 2017 Termin nadsyłania ofert: 16 stycznia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 24 stycznia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Dział Administracyjny Wydziału Chemii Miasto: Łódź Stanowisko: pracownika administracyjnego (intendenta budynku) Wymiar godzinowy: pełen etat