Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydział Nauk Geograficznych

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej; Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego.

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny w wymiarze 1 etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: geografia, geografia społeczno-ekonomiczna

Data ogłoszenia: 29 marzec 2016r.

Termin składania ofert: 12 kwiecień 2016r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na adres:

Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

Telefon kontaktowy: ul. Kopcińskiego 31, p. 304; 90-142 Łódź

Tel. (42) 635 45 70; faks (42) 635 45 72;

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1 etatu, geografia społeczno-ekonomiczna, badania ludnościowe, metody analizy przestrzennej, planowanie społeczne

Opis:

Kandydat/kandydatka powinien spełnić poniższe kryteria:

  • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii – geografii społeczno-ekonomicznej.
  • Znajomość co najmniej dwóch nowożytnych języków obcych w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej i dydaktycznej.

Dorobek naukowy i dydaktyczny szczególnie w zakresie badań problemów społecznych i ludnościowych, metodologii badań geograficznych oraz związany z gospodarką przestrzenną.

Kierunkowe wykształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.

Możliwość prowadzenia w języku polskim zajęć z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i metod analizy przestrzennej.

Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

Doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz dydaktycznych i edukacyjnych.

Dorobek w zakresie rozwoju kadr naukowych.

Umiejętność organizacji pracy własnej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu – uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
  • dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14 kwiecień 2016r.


Informacje

Data ogłoszenia: 29 marca 2016 Termin nadsyłania ofert: 12 kwietnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 14 kwietnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: geografia, geografia społeczno-ekonomiczna Wymiar godzinowy: pełen etat