Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

inspektor nadzoru inwestorskiego

Dział Inwestycji i Remontów Administracja

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

zatrudni

inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Inwestycji i Remontów

Wymagane:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- staż pracy minimum 5 lat,

- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych,

- przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- umiejętność kosztorysowania,

- znajomość prawa budowlanego,

- biegła obsługa komputera (znajomość programów NORMA, AutoCAD oraz MS Office),

- dodatkowo mile widziana znajomość zagadnień zamówień publicznych i uprawnienia do projektowania.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. do Kierownika Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,ul. Narutowicza 68 pok.202 lub 220 lub na adres e-mailowy: diir@uni.lodz.pl,telefon: (42)635-43-03,(42) 635-42-90.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r., poz.922) ".Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 9 stycznia 2018 Termin nadsyłania ofert: 19 stycznia 2018
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Dział Inwestycji i Remontów Miasto: Łódź Stanowisko: inspektor nadzoru inwestorskiego Wymiar godzinowy: pełny etat