Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownik naukowo-techniczny

Ośrodek Naukowo- Badawczy Problematyki Kobiet Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytetu Łódzkiego

zatrudni pracownicę/pracownika na etacie naukowo-technicznym

w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo) na podstawie umowy o pracę

Wymagania stawiane kandydatkom/kandydatom do pracy w Ośrodku Naukowo-Badawczym Problematyki Kobiet (ON-BPK:

  1. Funkcjonalna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  2. Wyższe wykształcenie (licencjat, magisterium)
  3. Zainteresowanie problematyką kobiet
  4. Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, poczta elektroniczna i inne)
  5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, faks i inne)
  6. Predyspozycje do pracy zespołowej
  7. Doświadczenie w organizacji spotkań i konferencji (krajowych i międzynarodowych) będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków podstawowych: (szczegółowy zakres obowiązków i godzin pracy do ustalenia z Kierownik ON-BPK)

  • Obsługa administracyjna ON-BPK
  • Organizacja spotkań i konferencji
  • Kontakt ze studentkami z zagranicy

Oferty zawierające CV i list motywacyjny należy składać do dnia 10.02.2017 r. osobiście w siedzibie Ośrodka (WSMiP, ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź, p. 27) w godz. 08.00–15.00 lub wysyłać pocztą elektroniczną na adres gender@uni.lodz.pl Odpowiedzi na pytania związane z ofertą pracy udzielamy pod numerem tel. (42) 635 42 58.

Prosimy o dopisanie do CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

Informacje

Data ogłoszenia: 24 stycznia 2017 Termin nadsyłania ofert: 10 lutego 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Ośrodek Naukowo- Badawczy Problematyki Kobiet Miasto: Łódź Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny Wymiar godzinowy: 1/2