Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Geografii Fizycznej Wydział Nauk Geograficznych


INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: geografia

DATA OGŁOSZENIA: 03.02.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.02.2017

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na stanowisko asystenta, geografia fizyczna, geoekologia, geomorfologia

Wymagania dla kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie geografii, specjalności geoekologia z ekofizjografia lub podobnej,
 • zainteresowania problematyką geografii fizycznej, geomorfologii, sedymentologii, geoekologii, geografii gleb i metod GIS,
 • aktywny udział w życiu naukowym przejawiający się posiadaniem dorobku naukowego (publikacje i wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych),
 • kondycja zdrowotna, umożliwiająca realizację zajęć terenowych z uwzględnieniem warunków górskich,
 • doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (min. roczne) oraz w zakresie popularyzacji wiedzy,
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Kandydaci składają w Sekretariacie Katedry Geografii Fizycznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 88 p. 137, 90-139 Łódź, podanie skierowane do J.M. Rektora UŁ oraz następujące załączniki:

 • Kwestionariusz osobowy,
 • Życiorys,
 • Odpis dyplomu magistra,
 • Opis dorobku naukowego oraz działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej kandydata.
 • Inne dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (np. dyplomy, wyróżnienia),
 • Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego lub pracodawcy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 17.02.2017. Termin rozpoczęcia pracy - 01.03.2017 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Informacje

Data ogłoszenia: 3 lutego 2017 Termin nadsyłania ofert: 16 lutego 2017 Termin rozstrzygnięcia: 17 lutego 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: geografia Wymiar godzinowy: pełen etat