Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

informatyk w grupie pracowników naukowo-technicznych

Instytut Psychologii Wydział Nauk o Wychowaniu

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

z a t r u d n i

informatyka w grupie pracowników naukowo-technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • umiejętność administrowania stacjami komputerowymi w zakresie systemu operacyjnego (Windows), konfiguracji połączeń internetowych oraz drobnych napraw sprzętowych (np. wymiana dysku twardego)
  • umiejętność administrowania stroną internetową, podstawowa znajomość HTML, PHP, JavaScript
  • gotowość do nauki i poznawania nowych programów
  • zdolnościkomunikacyjne, analityczne i samodzielność w realizacji przydzielonych zadań
  • pożądana znajomość języka angielskiego

Oferty, zawierające list motywacyjny, CV i kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,przyjmuje i informacji udziela - w okresie 10 dni roboczych od ukazania się ogłoszenia - Dyrektor Instytutu Psychologii,

91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12, pok. 107, w godz. 12.00 – 14.00, tel.42 665 55 81.

W liście motywacyjnym należy załączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych [tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922]).

Inne informacje:

  • Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylkoz wybranymi osobami;
  • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Łódź, dnia 09 lutego 2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 13 lutego 2017 Termin nadsyłania ofert: 24 lutego 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii Miasto: Łódź Stanowisko: informatyk w grupie pracowników naukowo-technicznych Wymiar godzinowy: 1/1