Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Dział Gospodarki Energetycznej Administracja

Uniwersytet Łódzki zatrudni

inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych w Dziale Gospodarki

Energetycznej

Wymagane:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • staż pracy minimum 5 lat,
  • uprawnienia sanitarne do kierowania i nadzorowania robót sanitarnych (instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i gazu),
  • uprawnienia SEP grupa II i III w zakresie dozoru
  • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • umiejętność kosztorysowania,
  • znajomość prawa budowlanego,
  • biegła obsługa komputera (znajomość programów NORMA, AutoCAD oraz MS Office),
  • dodatkowo mile widziana znajomość zagadnień zamówień publicznych i uprawnienia do projektowania.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. do kierownika Działu Gospodarki Energetycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Narutowicza 68 p.204 lub na adres e-mailowy: dgekier@uni.lodz.pl, telefon: (42) 635-43-09.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r., poz.922) ".


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 3 kwietnia 2017 Termin nadsyłania ofert: 14 kwietnia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Dział Gospodarki Energetycznej Miasto: Łódź Stanowisko: inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych