Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

broker innowacji (2 etaty)

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Jednostki Ogólnouczelniane

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Centrum Transferu Technologii

z a t r u d n i
Brokera Innowacji (2 etaty)

w Centrum Transferu Technologii UŁ
w wymiarze 1 etatu

Opis stanowiska

Broker Innowacji będzie odpowiedzialny za identyfikację oraz monitoring prowadzonych prac badawczych UŁ pod kątem ich potencjału komercjalizacyjnego. Jego głównym zadaniem będzie doprowadzenie do współpracy naukowca/zespołu badawczego i przedsiębiorstwa.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia).

- znajomość procedur rynkowych związanych z realizacją projektów;

- znajomość zarządzania projektami;

- znajomość procedur i procesów związanych z komercjalizacją wiedzy transferem; technologii w warunkach uczelni wyższych;

- komunikatywność na wyższym poziomie, niż przeciętne;

Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

Bardzo dobra znajomość MS Office;

Komunikatywność.

dodatkowe atuty:

- udział w co najmniej jednym projekcie naukowym,

oświadczenie i umiejętności:

- Relacje z klientem

- Zarządzanie Informacją

- Zarządzanie projektami

- Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją wyników badań.

Mile widziane referencje.

Planowany termin zatrudnienia: 15.03.2017 r.

CV i list motywacyjnych należy przesyłać w terminie od 28.02.2017 .do 6.03.2017 do godz. 16:00; na adres e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 28 lutego 2017 Termin nadsyłania ofert: 25 marca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Ogólnouczelniane, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Miasto: Łódź Stanowisko: broker innowacji (2 etaty) Wymiar godzinowy: pełen etat