Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt naukowy

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt naukowy

Dyscyplina naukowa: ekologia

Data ogłoszenia: 28 lutego 2017 r.

Termin składania ofert: 14 marca 2017 r., godz. 14:00 (CET)

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres (koniecznie z dopiskiem na kopercie „konkurs”; liczy się czas wpływu):

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

ul. S. Banacha 12/16

90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 33, e-mail: andrzej.kruk@biol.uni.lodz.pl (koniecznie w temacie wiadomości: „konkurs”)

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta naukowego, ekologia, ichtiologia

Opis:

  1. Kandydat powinien posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych oraz istotne osiągnięcia w postaci oryginalnych i przeglądowych prac z ekologii (szczególnie ekologii ryb/ichtiologii) opublikowanych w czasopismach z listy JCR (wymagany łączny współczynnik oddziaływania Impact Factor ponad 100), a także doświadczenie we współpracy międzynarodowej i długoterminowe zatrudnienie w instytucjach badawczych w co najmniej trzech krajach (w każdym co najmniej roczne).

2.Inne wymagania: wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi komputera i programowania, analiz statystycznych (szczególnie w środowisku R lub jego odpowiedniku) oraz modelowania matematycznego potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy JCR; biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego/Jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 17 marca 2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 28 lutego 2017 Termin nadsyłania ofert: 14 marca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 17 marca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt naukowy Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat