Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

biolog w grupie pracowników naukowo-technicznych

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

zatrudni pracownika

w grupie pracowników naukowo-technicznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia lub ochrona środowiska,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego,
 • Znajomości obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się pakietami statystycznymi,
 • Doświadczenia w zakresie prowadzenia ichtiologicznych badań terenowych i organizacji pracy w laboratorium ekologicznym, udokumentowanej publikacjami z listy JCR
 • Posiadania prawa jazdy kategorii B
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, samodzielności i skuteczności w działaniu, poczucia odpowiedzialności oraz dokładności w wykonywaniu zadań


Zakres obowiązków:

 • Opieka nad kolekcjami i hodowlami organizmów Katedry,
 • Udział w badaniach terenowych, nadzór techniczny nad ich organizacją,
 • Opracowanie materiałów naukowych pochodzących z badań i współudział w przygotowaniu publikacji naukowych,
 • Wykonywanie prac z zakresu sprawozdawczości naukowej,
 • Planowanie, realizacja i ewidencja zakupów odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i audiowizualnego,
 • Opieka nad salami dydaktycznymi i laboratoryjnymi oraz wyposażeniem Katedry,
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych na prośbę nauczycieli akademickich Katedry,
 • Wykonywanie innych zadań, wynikających ze statutowej działalności jednostki, zleconych przez jej kierownika.
 • Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.


Dokumenty aplikacyjne należy składać do 5 kwietnia do godz. 14:00 w sekretariacie Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, ul. Banacha 12/16, IV p. pok. 421, tel. 42 635 44 33.

Informacje

Data ogłoszenia: 29 marca 2017 Termin nadsyłania ofert: 5 kwietnia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Miasto: Łódź Stanowisko: biolog w grupie pracowników naukowo-technicznych Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: 1/2