Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dziedzina: nauki biologiczne

Dyscyplina naukowa: biologia

Data ogłoszenia: 30.03.2017

Termin składania ofert: 13.04.2017

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

ul. S. Banacha 12/16

90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: mariab@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, zoologia bezkręgowców, filogeneza, systematyka

Opis:

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność: zoologia. Wskazane jest doświadczenie naukowe poparte publikacjami z bazy JCR (lista filadelfijska) z ww. specjalności naukowej. Od kandydata wymagana jest ponadto:

 1. Znajomość podstaw oceanobiologii i ekologii morza
 2. Znajomość filogenezy i systematyki skorupiaków z grupy Peracarida
 3. Biegła obsługa komputera, obsługa pakietów DELTA , Adobe, Corel,
 4. Znajomość programów wykorzystywanych w analizach filogenetycznych (np. TNT) oraz programów wykorzystywanych w analizach statystycznych (np. Statistica, Primer)
 5. Doświadczenie w badaniach terenowych, w tym w badaniach oceanobiologicznych;
 6. Znajomość języka angielskiego;
 7. Doświadczenie w pracy z mikroskopem skaningowym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy,

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19.04.2017

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim

Informacje

Data ogłoszenia: 30 marca 2017 Termin nadsyłania ofert: 13 kwietnia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 19 kwietnia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat