Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt naukowy

Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Miasto: Łódź

Stanowisko: Adiunkt naukowy (pełen etat) w ramach projektu naukowo - badawczego NCBiR

pt. „Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku INK-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej”

Dyscyplina naukowa: Nanotechnologia

Data ogłoszenia:03.04.2017 r.

Termin składania ofert: 18.04.2017 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres mailowy;

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, ul. Pomorska 149/153 pok. 509 B 90-236 Łódź,

e-mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Telefon kontaktowy: +48 42 635 56 87

Słowa kluczowe: grafen, nanocząsteczki metali przejściowych, wielowarstwowe drukowanie, pigmenty, druk strumieniowy

Opis: Głównym zadaniem Kandydata będzie opracowanie metody łączenia materiałów organicznych (atramentów) o różnych właściwościach w procesie druku wielowarstwowego metodą Ink-Jet układów OLED przy zachowaniu pełnej precyzji i kontroli. Realizacja wyżej wymienionego zadania będzie zawiązana ze znalezieniem odpowiednich warstw buforach zapewniających brak mieszania się poszczególnych warstw nakładanych atramentów z jednoczesnym zachowaniem ich własności fizyko-chemicznych. Kolejnym krokiem prowadzonych prac będzie udział w zaprojektowaniu i wykonaniu drukarki wielogłowicowej do druku wielowarstwowego w ramach jednego procesu technologicznego.

Kandydat powinien:

Posiadać dyplom uzyskania stopnia doktora w zakresie fizyki.

Posiadać znajomość zagadnień związanych z obsługą aparatury ultra wysokiej próżni (UHV) oraz technik badawczych: STM/STS/AFM i XPS/UPS.

Wykazać się doświadczeniem w modyfikacji aparatury pomiarowej do dedykowanych eksperymentów.

Mieć udokumentowane doświadczenie w badaniu układów molekularnych w skali atomowej.

Wykazać się stażem w zagranicznej jednostce badawczej przez okres minimum jednego roku.

Wykazać znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Umiejętność prowadzenia badań naukowych oraz doświadczenie pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne:

Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ,

Życiorys,

List motywacyjny,

Kserokopię dowodu osobistego,

Kserokopie (odpisy) dyplomów ukończenia studiów,

Certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy tylko cudzoziemców),

W przypadku zagranicznego dyplomu potwierdzenie z Biura uznawalności wykształcenia o autentyczności dyplomy i informacja o posiadaniu akredytacji uczelni zagranicznej, która taki dyplom wystawiła,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. z 2016 r.,poz. 922)

Termin rozstrzygnięcia konkursu –19.04.2017

Informacje

Data ogłoszenia: 3 kwietnia 2017 Termin nadsyłania ofert: 18 kwietnia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 19 kwietnia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt naukowy Dyscyplina naukowa: nanotechnologia Wymiar godzinowy: pełny etat