Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Neurobiologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Katedra Neurobiologii UŁ ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne – fizjologia zwierząt

Data ogłoszenia: 04. 04. 2017

Termin składania ofert: 14.04. 2017 r.

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Neurobiologii, Wydział BiOŚ UŁ, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 6655680

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych oraz zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w zakresie specjalności fizjologia zwierząt. Kandydat powinien wykazać się znajomością podstaw teoretycznych i praktycznego zastosowania następujących technik badawczych: technologii preparatyki in vitro w neurobiologii, znajomością podstawowych technik elektrofizjologicznych, znajomością techniki stereotaksji i znajomością technik farmakologicznych stosowanych w neurobiologii. Kandydat powinien także posiadać ukończony kurs i licencję prowadzenia badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze: biologii komórki, histologii oraz fizjologii zwierząt i człowieka a także doświadczenie dydaktyczne (minimum 4 letnie) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wymagana jest również umiejętność pisania tekstów biologicznych (publikacji) w języku polskim i angielskim, przygotowywania projektów badawczych (udokumentowane kierownictwo w grancie zaakceptowanym do realizacji), obsługi komputera (znajomości MS Office, CorelDRAW, programu Spike CED) oraz biegła znajomość języka polskiego i angielskiego. Dodatkowym atutem będzie zaświadczenie o odbyciu stażu lub kursu w placówce zagranicznej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu w/w ustawy,
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń).

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko
z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.04. 2017 r. godz. 10:00

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 4 kwietnia 2017 Termin nadsyłania ofert: 14 kwietnia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 15 kwietnia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Neurobiologii Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne