Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

kierownik merytoryczny

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Miejscowość, dnia 4.05.2017 r.


UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Zatrudni

na stanowisku Kierownik merytoryczny w ramach projektu: „NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji

Wymagania

 • minimum 5 lat stażu pracy
 • doświadczenie zawodowe jako sędzia, adwokat lub radca prawny
 • minimum dwuletnie członkostwo w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej
 • minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu studiami podyplomowymi lub kursami dokształcającymi adresowanymi do pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • minimum dwuletnie doświadczenie dydaktyczne lub szkoleniowe
 • wiedza w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego
 • publikacje naukowe z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego
 • wykształcenie wyższe

Zakres prac

Odpowiedzialność za merytoryczne aspekty realizowanego projektu, w tym w zakresie:

 • realizacji programów szkoleniowych w obszarze nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi
 • wdrożenia nowej dedykowanej oferty szkoleniowej dla 1500 pracowników sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z obszaru całej Polski, w tym prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów, sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych, urzędników sądów rejonowych.

oraz

w tym m.in.:

 • odpowiedzialność za opracowanie ramowych programów szkoleń, materiałów szkoleniowych (w tym m.in. opracowanie założeń ramowych, nadzór nad pracami, weryfikacja pod względem merytorycznym, aktualizacja zakresu merytorycznego),
 • odpowiedzialność za nabór ekspertów angażowanych do projektu,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń (w tym analiza wyników testów prowadzonych w ramach zajęć),
 • gromadzenie i wstępna selekcja raportów indywidualnych opracowanych przez trenerów (po zakończeniu szkoleń),
 • odpowiedzialność za opracowanie standardów nadzoru nad działalnością komorniczą,
 • nadzór nad pracami prowadzonymi przez kierowników merytorycznych powołanych przez instytucje partnerskie.

Projekt realizowany przez UŁ (lider projektu) w partnerstwie z dwoma uczelniami publicznymi (partnerzy w projekcie)

Okres zatrudnienia: maj 2017- grudzień 2018

Wymiar czasu pracy: 40 godz. / m-c

Oferty przyjmuje i informacji udziela w terminie od 8 do 12 maja 2017r. w godz. 10.00 – 12.00, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pok. 2.12, tel. 42/ 635 47 26; e-mail: mzak@wpia.uni.lodz.pl.

Informacje

Data ogłoszenia: 8 maja 2017 Termin nadsyłania ofert: 12 maja 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji Miasto: Łódź Stanowisko: kierownik merytoryczny Wymiar godzinowy: pełen etat