Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

etat naukowo-techniczny

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska poszukuje kandydata do pracy na stanowisku naukowo-technicznym w Projekcie „Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych” (HabitARS).

w wymiarze ½ etatu na okres 29 miesięcy.

Zakres obowiązków:

 • Współudział w botanicznych badaniach terenowych wraz ze specjalistami z zespołu projektowego.
 • Opracowywanie wyników botanicznych badań terenowych.
 • Sprawdzenie kompletności wyników uzyskanych przez innych wykonawców.
 • Udział w pracach nad tworzeniem metodyk rozpoznawania siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz identyfikacji procesu sukcesji.
 • Współpraca z zespołami projektowymi konsorcjum realizującego projekt.
 • Udział w Radach Konsorcjum na wniosek Koordynatora.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych
 • Doświadczenie w pracach terenowych
 • Minimum trzy publikacje naukowe z zakresu botaniki, w których prowadzono botaniczne badania terenowe.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracach zespołu projektowego
 • Zdolności komunikacji i współpracy

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, referencje) prosimy składać/przesyłać na adres:

Dr Dominik Kopeć, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ul. Banacha 1/3 pokój 104

90-237 Łódź

Lub mailowo na adres: domin@biol.uni.lodz.pl

w dniach od 11.04 do 15.04.2016 roku (liczy się data wpłynięcia oferty do UŁ)

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Informacje

Data ogłoszenia: 11 kwietnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Miasto: Łódź Stanowisko: etat naukowo-techniczny Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: 1/2