Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Wydział Matematyki i Informatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w Katedrze Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:matematyka lub informatyka

Data ogłoszenia:22.05.2017 r.

Termin składania ofert: 5.06.2017 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Pok. A 214

Ul. Banacha 22

90-238 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 59 43

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko adiunkta.

Od kandydata wymaga się:

  • posiadania stopnia doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka;
  • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z matematyki lub informatyki;
  • dorobku naukowego w dyscyplinie matematyka lub informatyka;
  • znajomości języka polskiego i języka angielskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć w tym języku.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

- podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,

- potwierdzenie uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka,
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:6.06.2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 22 maja 2017 Termin nadsyłania ofert: 5 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 6 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: matematyka lub informatyka Wymiar godzinowy: 1/1