Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

specjalista w grupie pracowników naukowo-technicznych

Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zatrudni Specjalistę w grupie pracowników naukowo-technicznych w Katedrze Fizyki Ciała Stałego w wymiarze 1/2 etatu;

Zadania

  • Pomoc w projektowaniu technicznym nowych ćwiczeń na rzecz II Pracowni Fizycznej oraz Pracowni Elektroniki i Telekomunikacji
  • Konserwacja zestawów ćwiczeniowych i przyrządów pomiarowych w/w pracowniach
  • Udział w procesie dydaktycznym

Oczekiwania wobec Kandydatów

  • Stopień magistra z fizyki
  • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
  • Udokumentowana umiejętność pracy z uczniami lub studentami
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Dokumenty aplikacyjne

  • Życiorys
  • List motywacyjny z uzasadnieniem i krótką prezentacją doświadczeń zawodowych
  • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Oferty prosimy składać w Sekretariacie Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ, ul. Pomorska 149/153, Łódź, pok. 509, tel. 42 635-56-87, w terminie do 29.05.2017 r.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Informacje

Data ogłoszenia: 23 maja 2017 Termin nadsyłania ofert: 29 maja 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego Miasto: Łódź Stanowisko: specjalista w grupie pracowników naukowo-technicznych Wymiar godzinowy: 1/2